Servicii - DRG Electrica
Instalații împământare și paratrăsnet

Pentru protejarea persoanelor, a clădirilor și a echipamentelor o importanță deosebită o au verificarea instalatiilor de împământare și de paratrăsnet. Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalație cu solul.

La exploatarea echipamentelor electrice pot să apară defecte care să determine apariția unor tensiuni periculoase pe diferite părți metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Pentru protecția echipamentelor și a personalului de deservire se folosesc instalațiile de legare la pământ. Protecția prin instalații de legare la pământ se folosește împotriva electrocutarilor prin atingere indirectă în instalațiile electrice cu tensiuni sub 1000V.

În cazul în care legarea la pământ reprezintă mijlocul principal de protecție împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă, se vor lega la instalatiile de legare la pământ de protecție toate elementele conductoare care nu sunt sub tensiune dar care în mod accidental pot fi puse sub tensiune, cum sunt:

  • Carcasele echipamentelor electrice;
  • Elementele de susținere, metalice sau din beton armat ale instalațiilor de echipamente electrice;
  • Părțile metalice ale tablourilor și pupitrelor electrice;
  • Îngrădirile de protecție, fixe sau mobile, dacă nu au o legătură sigură în exploatare cu alte elemente legate la pământ;
  • Învelișurile și armăturile metalice ale cablurilor.

 

Dacă mai multe construcții, hale, ateliere, sunt alimentate cu energie electrică de la aceeași sursă instalațiile de legare la pământ protective vor fi legate între ele. Se admite legarea directă la priză de pământ de protective a instalației de paratrăsnet, cu condiția ca rezistență de dispersie să fie mai mică de ohm iar secțiunile conductoarelor și electrozilor să fie cele normale.

La folosirea în comun a unei prize de pământ, conductoarele de legătură la pământ a instalației de paratraznet vor fi separate față de celelalte categorii de instalații până la priza de pământ.

error: Conținutul este protejat !!