Servicii - DRG Electrica
Branșamente electrice

Executăm următoarele tipuri de branșamente electrice:

  • Branșament aerian monofazic;
  • Branșament subteran monofazic;
  • Branșament trifazic aerian;
  • Branșament trifazic subteran.

 

Branșamentul electric reprezintă instalația de joasă tensiune destinate alimentaria cu energie electrică a unui consummator, executată de la linia electrică de distribuție până la contorul electric de la consumator.

Părțile principale ale branșamentului electric sunt:

  • Branșamentul propriu-zis subteran sau aerian care constituie legătură de la linia electrică până la bornă de conectare a bransamentului;
  • Blocul de măsură și protective, în care se montează echipamentul electric necesar protejării coloanei electrice și distribuirii energiei electrice, precum și aparatul de măsură al energiei electrice;
  • Coloana electrică, care constituie legătură dintre echipamentul blocului de măsură și protecție și tabloul abonatului.

Branșamentele se proiectează și se execută numai în baza dosarelor preliminare depuse la întreprinderea furnizoare de energie electrică și aprobate de aceasta.

După ce se vor efectua studiile și măsurătorile pe teren, întreprinderea furnizoare întocmește devizele și notele de lucrări în vederea executării bransamentului.

Utilizarea branșamentelor subterane se impune în special în zone urbane clădite și sistematizate, unde rețeaua aeriană și respectiv branșamentele aeriene nu sunt indicate.

Nefiind expuse diverșilor factori exterior, branșamentele subterane prezintă o siguranță mai mare în funcționare.

Cablurile, după montare, nu mai permit un control visual periodic, care să prevină eventualele defecțiuni în exploatare. Din această cauză, se impune ca pozarea și apoi exploatarea lor să se facă în condiții tehnice corespunzătoare.

error: Conținutul este protejat !!