Prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest site web este deținut și gestionat de către S.C. DRG ELECTRICA SRL identificată cu sediul în Galați, B-dul Dunărea, nr. 1, jud. Galați, tel: 0336.110.020, fax: 0336.816.260, e-mail: office@drgelectrica.ro, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J17/1728/2007, cod fiscal RO22535366, titulară a contului numărul RO43 BTRL 0180 1202 F865 24XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA GALAȚI, reprezentată legal prin administrator D-nul Gabriel Dumitru, având funcția de administrator, pentru care confidențialitatea datelor reprezintă o componentă esențială. Politica și practicile noastre de protejare a datelor se focusează pe procesarea, schimbul și stocarea corespunzătoare și legală a informațiilor cu caracter personal și totodată pe asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității.

Această declarație de confidențialitate se aplică entității operaționale principale, respectiv S.C. DRG ELECTRICA S.R.L.

S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. procesează si stochează date cu caracter personal în UE și este capabilă să demonstreze la orice moment conformitatea cu legile Uniunii Europene cât și cu principiile stabilite în acest document.

Această declarație de confidențialitate reprezintă politica de confidențialitate completă aplicabilă activităților online ale S.C. DRG ELECTRICA SRL. Această declarație explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

Website-ul nostru este în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor (“GDPR”), (Regulament (EU) 2016/679), care este un act legislativ obligatoriu. GDPR creează noi drepturi pentru indivizi și consolidează unele drepturi existente sub Directiva 95/46/EC.

Principii de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor în site-ul S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
 • Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri specificate, explicite și legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării;
 • Datele personale vor fi acurate și, acolo unde este necesar, actualizate;
  Se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele incorecte sunt șterse sau corectate fara intârziere;
 • Datele personale vor fi păstrate într-o formă ce permite identificarea persoanei vizate și pentru o perioada nu mai lungă decât cea în care datele personale sunt procesate;
 • Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigura securitatea necesară;
 • Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii conform acordurilor;
 • Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor atât cât și de la dreptul portabilitatii datelor.
Datele personale

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană subiect). Datele personale includ toate tipurile de informații directe sau indirecte (și anume utilizate în legătură cu alte date) ce se referă la persoană subiect, cum ar fi nume, dată de naștere, adrese, adrese de e-mail, numere de telefon, etc.

Colectarea datelor personale

Datele pe care le colectăm includ următoarele:

 • colectăm date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interacționați cu produsele noastre.
 • colectăm date despre caracteristicile pe care le utilizați și paginile web pe care le vizitați în site-ul nostru.
Scopul colectării datelor personale:
 • informarea clienților/cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS), numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului/cumpărătorului.
Utilizarea datelor personale

Vom utiliza datele personale numai în contextul scopurilor menționate în articolul anterior. De asemenea, S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în scopurile menționate mai sus, după cum urmează: FAN COURIER, FACTURIS.RO, Sitto Agency S.R.L.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

Securitatea procesării

Vom procesa datele în mod sigur, vom aplica și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, în mod special atunci când procesarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea atât cât și împotriva oricărei alte forme de procesare ilegală. Datele clienților sunt salvate în baze de date aflate pe servere din [Uniunea Europeană] .

În cazul unei breșe de securitate, care poate fi reprezentată de un accident, o pierdere de date sau un acces neautorizat, S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. va informa autoritățile reprezentate în România de către A.N.S.P.D.C.P. (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) în maxim 72 de ore de la descoperirea breșei de securitate.

Accesul și rectificarea sau ștergerea datelor personale

Clienții au dreptul de a solicita în orice moment accesul la, rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau discrepanță.

Pentru a vizualiza un extras sau modifica datele personale, pentru a obține informații despre perioada de timp pentru S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. care intenționează să păstreze datele personale sau pentru alte întrebări legate de datele personale, inclusiv ștergerea definitivă a acestora din evidențele noastre, vă rugăm să ne contactati pe email la office@drgelectrica.ro sau la telefon +40 753.345.786 .

E-mailuri de marketing

S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. are dreptul să trimită clienților e-mailuri de marketing cu consimțământul acestora. Această formă specifică de consimțământ trebuie dată în mod liber, informată specific și precis. Aceste cereri sunt îndeplinite atunci când clienții au optat să primească e-mailuri de marketing (au aprobat activ).

Clienții vor avea mereu dreptul de a obiecta, la cerere și fără costuri, la procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct fără a trebui să furnizeze justificări concrete. Clienții pot face acest lucru dând click pe linkul „Dezabonare” care apare în mesajele de e-mail pe care vi le trimitem sau ne pot trimite un mesaj la office@drgelectrica.ro. O dată ce clientul a obiectat, datele personale ale acelui client nu vor mai fi procesate pentru marketing direct.

E-mailurile de marketing conțin informații pe care le considerăm interesante pentru client, atât cât și știri de ultimă oră legate de produsele și serviciile noastre.

Plângeri

Clienții au dreptul să adreseze o plângere legată de procesarea datelor lor personale. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către noi în timp util și în concordanță cu procedurile interne.

În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și S.C. DRG ELECTRICA S.R.L. nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere autorității superioare.

Plângerile pot fi trimise pe email la adresa office@drgelectrica.ro .

Modificări ale acestei politici

Această politică poate fi actualizată din când în când, de exemplu în urmă modificarii legislatiei relevante sau schimbări ale structurii corporative în S.C. DRG ELECTRICA SRL. În cazul în care se fac modificări ale materialului clienții vor fi notificați pe e-mail sau prin intermediul website-ului înainte ca schimbările să între în vigoare.

Încurajăm clienții să verifice această pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți în ceea ce privește practicile noastre de confidențialitate.

error: Conținutul este protejat !!